Hästavelsläreningens verksamhet fortsättes.

Till extra föreningsstämma här i Visby, voro medlemmarna i Gotlands hästavels- och hingstägareförening i lördags kallade med anledning av att ett par föreningsmedlemmar väckt förslag om föreningens upplösning.
Vid den talrikt bevistade föreningsstämman, som leddes av bankdirektör Arthur von Corswant, avslogs det väckta förslaget. Den stadgeändring, som vid en föregående föreningsstämma blivit beslutad, kommer att föreligga färdig till ordinarie stämman i mars. Hittills har årsavgiften till föreningen varit 10 kronor. Nu uttalades som önskemål, att årsavgiften skulle nedsättas för att därigenom underlätta en mera allmän tillslutning. I stadgeändringskommittén insattes bankdirektör Arthur von Corswant och lantbrukaren Olof Häglund, Vänge, förutom de tidigare utsedda husdjurskonsulenten Bengt Ljunggren och direktör Fritz Frigren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *