Härmed kungöres,

att automobilägaren Klas Henrik Olof Johansson hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för personbefordran, därvid såsom stationsort föreslagitsNystugu i Tingstäde. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 2 september 1938; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 25 augusti 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *