Härmed kungöres,

att Henry Villy Anselm Stenström i Visby hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil (max. last 2,720 kg.) därvid som stationsort föreslagits Visby stad. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 16 augusti 1938; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 5 augusti 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Augusti 1938
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *