Hamndirektionen i Klintehamn.

Grosshandlaren E. Snöbohm, f. kustöveruppsyningsmannen J. F. Hallström och f. dispnonenten K. A. Wallin ha på grund av hög ålder anhållit om befrielse från uppdraget att vara ledamöter i Klintehamns hamndirektion. Länsstyrelsen har bifallit ansökan och har som deras efterträdare förordnat landsfiskalen Justus Jakobson, handelsföreståndaren Wilhelm Andersson och handlaren E. G. Ahlström att vara ledamöter från och med den 1 augusti.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *