Grönkvior i stället för Jungfrustigen.

Från fastighetsägare på Furulund hade som bekant gjorts framställning om att staden skulle övertaga underhållet av vägarna Jungfrustig och Törnekvior. Drätselkammaren beslöt igår anmoda byggnadschefen utreda kostnaderna för ett övertagande av Grönkvior, vilket med samma nytta för invånarna därute torde ställa sig biligare för staden än det föreslagna övertagandet av de förstnämnda vägarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *