Grisbilen hamnade i diket.

I förmiddags inträffade en lindrigare bilolycka vid den s. k. Branden i Gothem, i det en bil, tillhörig lantbrukare P. Pehrsson, Katthammarsvik och med hans son som förare, råkade hamna i diket. Vägbanan bestod uteslutande glanskis, och föraren hade ingen möjlighet att hålla bilen, som var lutad med ett 20-tal grisar och kalvar, på vägbanan.
Vid dikeskörningen välte bilen och djuren slungades ur dock utan att skadas. Tillskyndande personer lyckades även få in dem i en lada, där de förvarades tills bärgningsbil fått lastbilen på rätt köl, varefter färden fortsattes. Bilen hade icke erhållit nämnvärda skador och ej heller chauffören och hans passagerare fingo några men av olyckan. Bilens hastighet torde endast ha uppgått till 10 å 15 km./tim.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *