Gott år för Visby hamn.

Uppbörden 31,000 kr. högre än 1936.
Den största hittills.

Uppgifter angående rörelsen i Visby hamn föreligga nu och visa att hamnens inkomster under det gångna året stigit med 31,000 kr.
Inkomsterna under 1937 ha utgjort för fartyg kr. 44,363: 76, i platshyror, kran- och vågavgifter kr. 5,931: 86 samt för varor kr. 277,832: 32 eller sammanlagt kr. 328,127: 94. Jämfört med föregående år innebär detta en ökning i totalbeloppet med kronor 31,003: 53. ökningen utgör för fartyg kr. 4,922:25, för varor kr. 27,137:71. Platshyror, kran- och vågavgifter visa däremot en minskning med kronor 1,056: 39.
Den högsta hamnuppbörd som hittills redovisats här var den 1935, då inkomsterna utgjorde kr. 300,717: 63. Årets uppbörd är alltså den största hittills och överstiger tidigare rekordet 1935 med 27,400 kr.
Årets hamninkomster fördela sig på följande sätt: för fartyg, ankommande kr. 22,588: 10 (1936 kr. 19,998: 15), därav inrikes 17,951 : 99 och utrikes 4,631 : 11, samt avgående kr. 21,775: 65 (1936 kr. 19,443 : 35), därav inrikes 19,321 : 90 och utrikes 2,453: 76. Inkomsterna för varor uppgingo till för ankommande kr. 220,928: 51 (1936 kr. 203,033: 19), därav inrikes 199,839: 31 och utrikes 21,089: 20, samt avgående kr. 56,903: 81 (1936 kr. 47,661 : 42), därav inrikes 56,760: 93 och utrikes 142 : 88.
Under år 1937 har trafiken i hamnen visat följande siffror : Till hamnen ha ankommit 769 ångare om sammanlagt 357,678 nettoregisterton, varav 663 ångare om 296,552 ton gingo i reguljär trafik, och 773 (därav 667 i reguljär trafik) avgått. 528 motorseglare och tankfartyg om sammanlagt 41,084 ton ha ankommit och avgått. Motsvarande siffror för 1936 voro 757 ankommande ångare och 436 ankommande motorseglare.
Slutligen kan nämnas att följande fartyg i reguljär trafik 1937 ankommit till Visby, nämligen motorfartyget Gotland 117 gånger, ångarna Drotten 128, Visby 124, Hansa 128, Thjelvar 72, Gute 50, Urania 6, Göte 2, Irene 17, Titania 18 och Amsterdam 1 gång.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1938
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *