Gotlänning död i Australien.

Enligt underrättelser till utrikesdepartementet har en svenskfödd man, Thomas Wahlberg, enligt uppgift född på Gotland år 1868, avlidit den 27 september 1937 i North Sydney, N. 8. W., utan att efterlämna kvarlåtenskap. Den avlidne, vars föräldrar uppgivas vara muraren Thomas Wahlberg och hans maka Marie Engström, lär ha vistats omkring 50 år i Nya Sydwales.
Personer, som kunna lämna upplysningar rörande den avlidne torde sätta sig i förbindelse med anvsbyrån i departementet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1938
N:r 175

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *