Gotlandsmilitär till fastlandet.

Genom arméorder har bestämts, att kaptenen. vid Gotlands artillerikår Carlsson skall under tiden 6I sept. tjänstgöra vid luftvärnsövning i Stockholm samt 1 okt.—6 nov. vid Karlsborgs luftvärnsregemente.
Furiren vid Gotlands infanteriregemente Toftén har beordrats att 2 —18 sept. tjänstgöra vid Kronobergs regemente. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *