Gotländska missionsförbundet jubilerar.

Gotländska missionsförbundet, som innevarande år kan fira sin 60-åriga tillvaro — förbundet bildades vid ett möte i Linde år 1878 — kommer att högtidlighålla detta jubileum i samband med sitt årsmöte i Hemse, vilket hålles den 25 och 26 juni.
Även förbundets ungdomsorganisation G. M. U. firar i år jublieum, enär densamma i år varit i verksamhet i 25 år. Kvartssekeljubileet firas vid möte i Roma den 27 mars.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *