Gotländsk hundavel i framåtgående.

Kennelklubbens hundutställning gjorde succés.
Den av Svenska kennelklubbens lokalavdelning på Gotland anordnade hundutställningen på Gutavallen blev i år den välförtjänta succés, som man väl hoppats på, men varit långt ifrån bergsäker om. Svenska kennelklubben anordnade en hundutställning i Visby 1934 och som närmaste resultat av denna bildades lokalavdelningen här på hösten samma år. Lokalavdelningen änordnade sedan i $amarbete med klubben utställningar här 1935, 1936 och nu senast i år, varav som sagt den just nu avslutade blev en verklig framgång, icke endast så att publikanslutningen båda dagarna blev glädjande stor, utan också därigenom att den oförtydbart bar vittne om att intresset för en målmedveten hundavel börjat tränga igenom här på Gotland, där hittills en del hundvänner ganska isolerat bedrivit hunduppfödning. Tidigare ha dock utställningar av s. k. Gotlandsstövare anordnats här, dels 1921 och dels i samband med lantbruksutställningen 1928 — vid sistnämnda tillfälle utställdes f. ö. 36 stövare, som voro varandra tämligen lika.
Till årets utställning hade samlats 123 hundar av vilka icke mindre än ett 60-tal voro från Gotland. 35 hederspris utdelades i år — de voro flera 1934, men då hade man samlat hit rätt många framstående hundar från fastlandet för att visa olika djur och typer.
Gotlandsstövaren är nu en typ, som definitivt uppgått i Hamiltonstövarna och av de tidigare många raserna av stövare har man nu de tre: Hamilton, Schiller och Smålandstövare. Av Hamiltonstövare utställdes i år endast två, båda hemma på Gotland och belönades med resp. första och andra pris i öppen klass. Av de fem Schillerstövare voro två hemma på Gotland, båda prisbelönade.

Två Gotlandspointers till fastlandet.
Stort intresse tilldrog sig pointergruppen, där två på Gotland uppfödda djur också såldes till en så kräsen och speciellt på dessa hundar erfaren köpare som generalkonsul Erik Åkerlund. Den ena var hr Isak Petterssons Tom, uppfödd av honom själv, den andra pastor Bergdahls Ras, uppfödd av den sedan många år intresserat och energiskt verksamme uppfödaren styckjunkare K. Thimgren. Tom fick för övrigt två första pris, certifikat och hederspris, vilket också var fallet med Ras” kullsyster Dolly, tillhörig godsägare Eric Hansén, Norrbys. En tredje kullsyster till dessa två Rantzie, kapten von Koch, fick också pris, och styckjunkare Thimgren fick sålunda glädjen se tre av honom uppfödda hundar bli prisbelönta.

Vorstehhunden allt populärare.
Emellertid vill det synas som om Vorstehhunden håller på att bli alltmer populär på Gotland. Icke mindre än 15 hundar av detta slag — varav icke mindre än tio voro från Gotland — hade denna gång utställts, och särskilt intresse tilldrog sig poliskommissarie Oscar Amundsons, Stockholm, Rolly av typen Deutsch Stichelhaar — hr Amundson är expert just på denna ras, som han fört fram i Sverige. Inspektor Stig Wikström, Tollby, utställde en vacker kull korthårig Vorsteh till försäljning.
För Gotlands del torde också pointern och Vorstehhunden vara de bästa som jakthundar, den senare är trevlig både för jakt och sällskap, för jakt är han särskilt lämplig om markerna icke äro alltför öppna.

Landets bästa kennelsrepresenterade.
Bland taxarna fann man ett par från fru Veroni Sandströms världsberömda kennel. Cocker Spaniel, Englands kanske populäraste hundras för närvarande, börjar även här hemma bli mer och mer populär, men den är mest sällskapshund, medan däremot Springer Spanieln är en jakthund. En tik av Engelsk bulldogg, hemma på fastlandet, den enda i sitt slag för övrigt på utställningen, erhöll två första pris, certifikat och championat — gott resultat av Visbyresan alltså. Av schäfer utställdes flera vackra exemplar. Handlanden Hj. Pettersson, Roma, hade en vacker tik, som också hjälpte en liten tvåårig tös till seger i det uppskattade publiknumret Barn och hund. Men även landskontörist Eric Viberg, Visby, hade två vackra djur, en hund och en tik.
Den förnämsta kenneln för collies i Skandinavien, fru Elsa Kjellanders, Nynäshamn, utställde två vackra collies. Av airedaleterrier fanns en representativ samling, likaså av foxterriers. Bland de strävhåriga märktes särskilt två från fru Elfe Tegnérs Saxa-kennel, vars hundar äro kända även som goda grythundar. Mellan de sex skotska terrierna stod en het strid då de voro bland fastlandets förnämsta. Här kunna särskilt nämnas Calle Schröders systers ”Tallyho BooHoo och fru Bayards Hades Shirley, båda uppfödarna välkända. I gruppen Skye terrier mötte åter som flera andra ställen i katalogen namnet Wernér, denna gång fru Ruth Wernér, Skara, som fick se en hund prisbelönt. Skarabergs kennel, som hon och hennes man driva — hr Wernér hade ett flertal hundar med på denna utställning torde var den största i landet, då utom åtskilliga tusen rävar hr och fru Wernér hålla en hundgård på inemot 200 djur.
Av Saluki utställdes endast en tik, tillhörig frkn Signe Sjögren, Stockholm, ägarinnan är gotländska till börden f. ö.. Bland pudlarna utställde specialisten på denna ras fru Britta H:son Myrhammar, Stockholm, en vacker hund och en tik, båda danskfödda. Frkn Inga Granlunds, Visby, lilla svarta pudel Nicolaus av den Myrmanska kenneln Dvärgbo, fick pris och championat. Ett särskilt intresse tilldrog sig den lilla svarta dvärgpudel, som hitsänts av den amerikanska dollarprinsessan mrs Crane, vilken dock på grund av sjukdomsfall icke kunde komma ned själv.
Denna pudel var uppfödd i Österrike, hade erövrat championat i Ameérika och fick nu certifikat i Visby. Mrs Crane, själv född i Amerika, hade nu kommit till Sverige för att besöka bl.’a. Uppsala, från vilken stad hennes morfar, född von Linné, var bördig. Av pekingeser fick åter Skarabergskenneln två djur belönade med hederspris.

Gott om hundar på Gotland.
Svenska kennelklubbens sekreterare kapten Sten Ankarcrona, som jämte ingeniör Sven Burén — en broder till kennelklubbens ordförande överste Bertil Burén — friherre C. Leuhusen och fru Strömberg på kennelklubbens sekretariat biträtt lokalkommittén med utställningens arrangerande, är som ett levande lexikon när det gäller hundar och kennels. När man nu vet att det på Gotland i fjol fanns 1,583 hundar, säger det sig självt att här finnes mycket att göra för att få fram goda och lämpliga hundar. Anslutningen i år visar också att intresset växt och när som nu två hundar kunna exporteras till fastlandet och till på köpet till så framstående kännare, visar ju detta också att man lyckats i sina strävanden, vilket bör vara en sporre för övriga hundägare.

Vad vill Svenska Kennelklubben?
Denna klubb, som nästa år fyller 50 år och då planerar en större jubileumsutställning i Stockholm 3—4 juni med ett tusental hundar i samband med internationella kynologiska federationens kongress, bildades den 13 dec. 1889. Den består nu av 22 klubbar och fem utskott för vissa hundraser samt har själv något över 4,000 medlemmar, méåd specialklubbarna har den mellan 6,000 och 7,000 medlemmar. Dess uppgift är att främja den ädla hundaveln, föra stambok, utgiva en tidskrift, anordna utställningar och bruksprov samt anvisa avelsdjur, arrangera föredrag etc.
Den internationella kynologiska federationen, som omfattar hela Europa, Amerika och Sydamerika, m. fl. länder, anordnar varje år en kongress, den senaste hölls i år i Wien, då Svenska kennelklubbens ordförande överste Burén valdes till federationens president till tiden för nästa års kongress i Stockholm.

Jaktprov i höst på Gotland.
Lokalavdelningen här planerar anordnande av jaktprov i höst på Gotland för hundar i ungdoms- och öppen klass men icke i konkurrensklass, varjämte man samtidigt ämnar anordna en instruktionsdag för klubbens medlemmar. Det kan vara möjligt, man hoppas det blir så, att kennelklubben om några år kan förlägga sina årliga stora prov till gotländska jaktmarker och som en förberedelse kommer nu i höst proven med fågelhundar.
Ett trevligt publiknummer var igår Barn och hund, då ett antal barn, inalles 24, med var sin hund tågade förbi publiken, som skulle rösta på det i dess tycke trevligaste paret. Demonstrationen bjöd på en hel del roliga poänger.
Så röstade publiken och vid uträkning av antalet avgivna lotter, befanns att förstå pris tillfällit nr 14 Marie Louise Pettersson, 2 år, med schäfern 66 Litty, andra pris nr 9 Gunvor Höglund, 4 år, med colliern Florry Monavesti och tredje pris Brita Nilsson, 7 år, med dvärgpinschern Acostis Leekatt. Bland röstsedlarna drogos två sedlar, vilkas avgivare erhöllo minnesbägare.
De voro fru Paula Lindby, Sigges i Dalhem, och fru Anna Storm, Visby.
Bestyrelsen kunde i går afton nöjd stänga till utställningen om ett gott resultat. Omkring 1,100 personer hade besökt densamma och det ekonomiska resultatet torde därför bli gott. Bestyrelsen bestod av ingenjör J. D. Driessen, styckjunkare K. Thimgren, fröken Anna Lövberg, artisten Erik Skårman, grosshandlasre Harald Pettersson och hr Felix Dassow.
På lördagskvällen samlades utställningsbestyrelsen och hundägare m. fl., inalles ett femtiotal personer, till supé på Snäckgärdsbaden, där några timmar tillbragtes i angenäm samvaro och under god stämning.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 Juli 1938
N:r 168

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *