Gotlandsbladet.

frisinnad tidning utgiven av folkpartiet på Gotland, har utkommit med sitt första nummer. Det är, som ju avsikten med tidningens tillkomst också varit, ett speciellt agitationsblad för folkpartiet inför det stundande valet. Bland författarna märkas utom redaktionen även landstingsmännen Aug. Jacobsson och Ernst Svensson, som båda göra uttalanden inför valet.
Redaktionskommittén för tidningen utgöres av landstingsman Johan Abhlsten, folkskollärare S. G. Tingström, bokhandlare Joh:s Pettersson och lantbrukare Herman Larsson, den senare ansvarig utgivare. Tidningen är tryckt på Gotlands Allehandas officin. Det första numret distribueras genom folkpartiets sockenombud.
Kommittén utlovar, att tidningen skall utkomma med ett par nummer i augusti månad och likaledes ett par nummer i september. Den kan då rekvireras genom partiets ombudsman Herman Larsson, Garda.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Juli 1938
N:r 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *