Gotlands valkretsförening av bondeförbundet.

Stämman med Gotlands valkretsförening av bondeförbundet i lördags var den mest välbesökta på många år.
Den gamla styrelsen för valkretsföreningen omvaldes i sin helhet, nämligen från norra häradet hrr Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume, Arv. Gardell, Stenstu i Endre, J. O. Geselius, Angelbos i Lärbro, K. Nylander, Burge i Lummelunda och Gottfrid Bendelin, Bengts i Östergarn, samt från södra häradet hrr Th. Gardell, Gans i Näs, Joh:s Johansson, Gardarve i Fardhem, J. Båtelsson, Halbenarve i Hablingbo, Edvin Häglund, Hallbjenne i När, och K. M. Pettersson Ganne i Sanda. Även suppleanterna, hrr Hugo Karlström, Mörby i Lokrume, Per Svensson, Sorby i Stenkyrka, Lars Hansson, Gangvide i När och Hugo Pettersson, Myrungs i Linde, omvaldes. Revisorer blevo hrr C. Widén, Prästgården i Follingbo, och H. Widén, Vallbys i Hogrän, med hr G. Nilsson, Halner i Bro, som suppleant. Till ordförande i valkretsföreningens styrelse återvaldes hr Gardell i Gans och till v. ordförande hr Bodin. Till ombud resp. suppleant i bondeförbundets förtroenderåd utsågos också hrr Gardell och Bodin. Till ombud vid bondeförbundets riksstämma utsågos riksdagsman Gardell och agronom Gradelius.
Ordförande, riksdagsman Gardell, överlämnade därefter ordet till statssekreterare B. Näsgård, som höll ett livligt uppskattat, strängt sakligt och mycket intresseväckande politiskt föredrag, vari han berörde bondeförbundets politiska läge för närvarande och några aktuella frågor.
Föredragshållaren avtackades med synnerligen kraftiga applåder.
Efter hr Näsgårds föredrag blev det diskussion, som höll på i mer än två timmar och som kom att beröra ett flertal frågor, både jordbruksfrågorna och höstens valarbete.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *