Gotlands underofficerssällskap

höll i går under stor tillslutning sitt årsmöte på underofficersmässen I 18.
Därvid föredrogos års- och revisionsberättelserna, varpå styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till ordförande omvaldes fanjunkare B. Gellborn, sekreterare fanjunkare J. Jansson, kassör styckjunkare A. Söderström och övriga ledamöter tyghantverkare A. Elgström och sergeant G. Tallkvist. Till kongressombud valdes fanjunkare G. Fondelius och styckjunkare K. Hultberg, supplerade av fanjunkarne K. Linger och Hjortdal. Revisorer blevo musikfanjunkare R. Andersson och sergeant E. Lundgren och i valutskottet invaldes fanjunkare A. Jacobsson och sergeanterna A. Nyberg och K. Eklund.
Efter sammanträdet höll kapten B. Lindwall en intressant föreläsning om Gotlands försvar i äldre tider samt A. 7:s tillkomst och utveckling.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *