Gotlands trupper.

Befälet över Gotlands trupper och militärområde föres under ledighet för militärbefälhavaren 1—6 dennes av överste A. W. Linde.
— Till furir vid regementet har förordnats korpral nr 3/S Vestergren, till vicekorpral vol. nr 304 Bäckstadi, till musikkorpral musikfuriren i, musikvicekorpralen vid regementet nr 22/S Lindqvist och till musikvicekorpral musikvicekorpralen i, musikvolontären vid regementet nr 20/S Lundgren. Till musikelev vid regementet har antagits Sten Evert Samuelsson, Visby.
— Befälsövning äger rum på norra och östra Gotland den 5 dennes under överstelöjtnant Björns ledning och med kaptenerna Andreén och Falk som deltagare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *