Gotlands trupper.

Arméförvaltningen har ställt 1,000 kr. till militärbefälhavarens på Gotland förfogande för tandvård vid Gotlandstrupperna under innevarande budgetår.
— Arméförvaltningen har ställt 150 kr. till förfogande för inköp av ett kortfackskåp till Hemse rullföringsexpedition.
— Arméförvaltningens fortifikationsstyrelse har till militärbefälhavarens på Gotland förfogande ställt 1,300 kr. för anordnande av elektrisk belysning vid <intendenturförråd samt 5,000 kr. för reparationsarbeten på bageribyggnaden. Gotlands infanteriregemente har fått 16,500 kr.
för omläggning av taket på kasern I och Gotlands artillerikår 5,887 kr. för utbyggande av manskapets matsal.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Augusti 1938
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *