Gotlands trupper.

Kapten Lindeborg har beordrats som elev i kursen för majorer och kaptener vid skjutskolan för infanteriet och kavalleriet å Rosersberg.
— Kapten Sellergren åtnjuter semester 1—6 aug.
— Tjänstledighet Har beviljats löjtnant Engdahl under tiden 4—21 aug. och fanjunkare Ekström 7—21 aug.
— Sergeanterna i reserven O. E. I. Carlsson, Törnqvist och Lundberg ha inbeordrats till fullgörande av dem åliggande befäls- och repetitionsövning vid I 18 under tiden 22 aug—27 sept.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *