Gotlands trupper.

Befattningen såsom stabschef vid militärbefälet upprätthålles under major Ponténs semester tiden 24 juli—7 aug. av kapten Fredriksson.
— Att upprätthålla befattningen såsom stabsintendent under major Wallenqvists semester har beordrats regementsintendenten vid I 18 kapten Barthner.
— Bataljonsläkare Huss upprätthåller under fältläkare Carlsons tjänstledighet 18—31 dennes befattningen såsom stabsläkare och bestrider under nämnda tid sjukvården vid I 18.
— Stadsläkare N. Bolin bestrider under tiden 18—31 juli sjukvården vid A. 7.
— Löjtnant Rickner åtnjuter semester under tiden 27 juli—14 aug.
— Fanjunkaren vid. Gotlands infanteriregemente E. G. Ekström har hos k. m:t gjort framställning om avsked med förtidspension, vilket tillstyrkes av vederbörande chefer. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juli 1938
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *