Gotlands trupper.

Kapten Arweson, I. 18, har beordrats som. befälhavare för bevakningsstyrkan i Tingstäde fr. o. m. den 30 sept.
— Löjtnant Rydberg, I. 18:s reserv, har beviljats tillstånd att under tiden 3 juli—1 aug. vistas i Tyskland och Österrike.
— Bataljonsläkaren vid fältläkarkåren R. Huss, som av generalfältläkaren beordrats tjänstgöra vid Gotlands trupper tiden 18 juli—16 aug., bestrider under nämnda tid sjukvården vid A. 7.
— Till ledare av årets landsstormsövningar har kapten Jeppsson beordrats. Till dessa övningar äro bl. a. inkallade landstormslöjtnanterna G.
Nilsson, G. Siltberg, C. Bandelin och H, Bergström samt landstormsunderlöjtnanterna F. Dehnberg och M. Elfving.
Den 10 juli inrycka till fullgörande av landstormsövning 56 värnpliktiga och den 17 juli till fullgörande av landstormsrepetitionsövning 171 värnpliktiga. Landstormsövningarna bedrivas under tiden 11—20 juli och utryckningen äger rum den 23.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Juli 1938
N:r 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *