Gotlands trupper.

16 värnpliktiga, tillhörande ersättningsreserven i depåtjänst vid A 7, som inryckte den 1 och 7 sept., utrycka den 20 och 26 d:s.
Värnpliktiga rekrytskolan vid A 7:s första batteri har företagit övningsmarsch med förläggning på Tofta skjutfält igår och idag.
Fältskjutningar äga rum på hällarna i morgon söndag kl. 9 till 13, ordnade genom Visborgs skytteförening, den 18 och 20 d:s kl. 8-16, kulsprutekompaniet, samt 19 d Ds kl. 7,30 —17, femte kompaniet.
Tjänstledighet i civilanställningssyfte har beviljats furiren vid I 18 ½ Fällman under tiden 15 jan.-15 juni för genomgående av förberande kurs för inträdessökande till folkskoleseminarium.
Kurser i bokföring och maskinskrivning ha ordnats för viss personal vid I 18. Furirerna Lindberg, Sundqvist, 8 Nilsson och 10 Pettersson ha beordrats till en kurs i bokföring hos bokföraren R. Jacobsson 18 jan.-15 mars och furirerna Ebbsjö, Österling, Hörger och Paulson till en kurs i maskinskrivning hos bokföraren J. Cedergren från och med 17 d:s.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1938
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *