Gotlands trupper.

Fanjunkaren i I 18:s reserv K. R. Karlsson har beordrats till tjänstgöring vid Hem se rullföringsexpedition under tiden 15 jan.-14 mars.
Avsked har beviljats furiren i A 7, volontären vid kåren 33/3 Åsberg.
Furiren i A 7:s reserv Arthur Helmer Lennart Holm har antagits till volontär vid kåren från 7 jan. och har från samma dag förordnats till furir i kåren.
K. m:t har bestämt, att artilleriets vinterskjutskola i år skall förläggas till Marina skjutfält under tiden 2-27 febr. samt att som elev i skjutskolans kurs för eldledare skall uttagas bl. a. kaptenen vid Gotlands artillerikår Kring. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1938
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *