Gotlands läns fjärdingsmannaförening

höll i går sitt halvårsmöte vid Sandviken i Östergarn under ordförandeskap av fjärdingsman Hilmer Jönsson, Rute. De flesta av de närvarande medlemmarna hade tagit sina familjer med sig, och stämningen var glad och god. Efter det en del ärenden behandlats plockade man fram vad man hade med sig i matväg, och de som så önskade fingo även ta sig ett dopp i böljan blå.
Man hade vid ett tidigare sammanträde. beslutat om bildandet av en ekonomisk förening, och stadgarna antogos nu. Vidare beslöts att ingå till länsstyrelsen med anmodan att medlemmarna genom dess medverkan måtte kunna erhålla fri materiel (ritbestick, papper m. m. för de ritningar som måste göras i tjänsten, t. ex. för utredning och klarläggande av trafikolyckor. Det har hittills varit så, att fjärdingsmännen fått hålla sig med sådan materiel själva. Man diskuterade även frågan om att alla fjärdingsmannaföreningar i landet skulle utse en centralstyrelse. Något beslut i denna fråga fattades emellertid ej.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 4 Juli 1938
N:r 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *