Gotlands läns brandförsäkringsförening Hjälpsamhet

höll i går årsmöte i Havdhem under f. riksdagsman Th. Hanséns ordförandeskap.
Av styrelse- och revisionsberättelsen framgick, att försäkringsstocken närmar sig 5 miljoner kr. Under året har i brandskadeersättningar utbetalats 28 kr., och reservfonden uppgick den 31 dec. 1937 till kronor 63,532: 33. Sedan ansvarsfrihet beviljats, omvaldes de i tur avgående styrelseledamöterna Albert Johansson, Hägvalds i Linde, Herman Thomsson, Nisse i Hablingbo, och G. Eising, Skåls i Näs, supplerade av Rudolf Norrby, Silte, och Josef Kviberg, Sproge. Till revisorer omvaldes likaledes Th. Mattsson, Allmungs, och Oskar Olsson, (dimrings med Carl Kviberg, Aningåkra, som suppleant.
Arvoden till styrelsen bestämdes i likhet med föregående år. Sedan uppbörds- och värderingsmän i de olika socknarna valts, föredrogs det från föregående årsmöte vilande förslaget till stadgeändring och blev detsamma enhälligt antaget.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 25 Januari 1938
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *