Gotlands kustartillerikår.

Av till kustartilleriets förfogande stående tjänstgöringsdagar för till ersättningsreserven och till handräckningstjänst uttagna värnpliktiga för tiden 1 juli 1938—30 juni 1939 får Gotlands kustartillerikår disponera 16,000 dagar. I den mån behov av ifrågavarande antal tjänstgöringsdagar icke föreligger vid Gotlands kustartillerikår, må desamma, enligt chefens för kustartilleriet närmare bestämmande, fullgöras vid det truppförband, där vederbörande värnpliktiga enligt marinens vapenövningstabell 1938—1939 skola inrycka. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *