Gotlands konsumtionsförening

höll i går sitt årsmöte härstädes under ordförandeskap av hr Gustav Loggin, Lau, som i ett kort anförande hälsade de närvarande välkomna.
Till pionjären, styrelsens mångårige ordförande rektor R. Steffen, som under året avgått från sin post, riktade talaren föreningens tack. En särskild välkiomsthälsning uttalade ordf. till, Hemse distrikt, som är nybildat, och nu för första gången var representerat i fullmäktige genom hr H. Lindberg.
Förvaltningsrådets, styrelsens och revisorernas berättelser godkändes och balansräkningen. fastställdes. Full och tacksam ansvarsfrihet beviljades styrelsen och förvaltningsrådet för det gångna året.
överskotbets fördelning godkändes i enlighet med styrelsens förslag sålunda: till reservfonden överföres 7,000 kr., till medlemmarna utbetalas 4 % å insatskapitalet med kr 7,987: 72 och till återbäring 3 % å inköpta varor med kr. 30,352: 05, tillsammans kr. 45,339:77.
Ledamöter i förvaltningsrådet under år 1938 blevo hrr G. Loggin, Lau, M. Johansson, Fårösund, Arvid Lindgren, Visby, C. P. Kahlqvist, Roma, Per Björk, Slite, Oskar Andersson, Bjärges, Sten Johansson, Hellvi, F. Bergman, Ljugarn, och H. Lindberg, Hemse. Suppleanter för dessa, blevo hrr Lars Nilsson, Lau, Hilmer Hasselöv, Bungenäs, O. A. Elgström, Visby, John Hansson, Roma, Karl Kolbrand,
Sven Lundström, Bjeges, Emanuel Eriksson, Hellvi, Arvid Ardgren, Ljugarn, och Ivar Ohlsson, Hemse.
Till revisorer omvaldes hrr Hj. Skiöld, och H. Nyman, Visby, likaledes omvaldes syppleanterna för dessa hrr Gustav Eneqvist och Albin Nyberg. Till inventeringskontrollanter för centrallagret valdes hrr Arvid Lindgren och C. A. Elgström..
Att representera föreningen vid Kooperativa, Förbundets kongress i Stockholm valdes hrr Ivar Carlsson, O. A. Elgström och F. Bergman med fru Ingrid Pettersson och hr Malte Johansson som suppleanter.
Diäreetber a,vslutades sammanträdet och ordföranden bjöd de närvarande taga plats kring det dukade kaffebordet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 april 1938
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *