Gotlands infanteriregemente.

Tjänstledighet har beviljats major Lindh 24 juli—7 aug., kapten Steffen 31 juli—21 aug., fänrik Löwin 24 juli—7 aug., samt sergeanterna Utterling, G. Karlsson och Fohlström 8—18 aug.
— Som vikarie för regementsintendenten under dennes tjänstgöring som tjf stabsintendent 24 juli—21 aug. har löjtnant Heijl beordrats.
— Furiren vid I 11 B. G. Carlheim-Gyllenskiöld har fr. o. m. den 20 dennes antagits till reservofficersaspirant vid I 18.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Juli 1938
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *