Gotlands fornsal får vackert silverfynd.

Gotlands fornsals samlingar ha i dagarna berikats med ett ståtligt gravfynd, vilket av riksantikvarieämbetet ställts till fornsalens förfogande och anlänt hit från Stockholm. Fyndet gjordes förlidet år vid Uddvide i Grötlingbo och innehåller bl. a. två: ornerade spirallagda armband av silver samt ett utsökt arbetat spänne av silver jämte tvenne dylika av brons. Fyndet härstammar från 200-talet e. Kr.
Spännetyperna äro icke förut representerade i Gotlands fornsals samlingar, varför dess deponerande i Fornsalen är av stort värde.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *