Gotlands distriktsloge av N. T. O.

håller måndagen den 18 april (annandag påsk) årsmöte i Bygdegården, Västkinde, kl. 10 f. m.
I samband därmed hålles högtidsfest i Västkinde kyrka, varvid ett rikhaltigt program kommer att givas.
Sålunda blir det föredrag av kyrkoherde Nygren, Barlingbo, musik av A: B. F:s och N. T. O:s orkester, sång av Heimdals- och Västkinde S. L. U.-körer. Vi hänvisa till annons i dagens tidning.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *