Gotlands bank.

Bank- och fondinspektionen har på anmodan av regeringen ånyo yttrat sig över framställningen från A/B Gotlands bank att inrätta avdelningskontor i Slite köping och i Burgsvik, detta närmast i anledning av att Svenska handelsbanken gjort vissa invändningar. Därvid har inspektionen gjort följande uttalande:
Vid sin tidigare prövning av A/B Gotlands banks framställning om rätt att inrätta avdelningskontor i Slite har inspektionen särskilt uppmärksammat de olägenheter, som för bankens kundkrets i Slite med omnejd uppstått därigenom att bankens kontor i Lärbro förflyttats till Fårösund. Vad numera i ärendet förekommit har icke förfranlett inspektionen att varken i nyss åsyftade del eller i övrigt frångå den mening, som kommit till uttryck i ämbetsverkets tidigare tillstyrkande utlåtande. (P)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *