Gotlands artillerikårs standar.

Arméförvaltningens intendenturdepartement har som förut nämnts bemyndigats att anskaffa standar och fanor för vissa truppförband och skolor vid armén. För ändamålet har anvisats 11,000 kr. Det gäller bl. a. standar för Gotlands artillerikår.
Enligt de fastställda modellritningarna för standaren skall standarduken tillverkas av ljusblått siden. Dukens mitt prydes av tre öppna. kronor, två och en ställda, samt två korslagda kanoner i de båda yttre och i nedre hörnen, varjämte i övre inre hörnet av duken anbringas på Gotlands artillerikårs standar Gotlands vädur. Prydnaderna utföras i liksidigt broderi med äkta silke. Längs dukens fria kanter anbringas 6 cm. långa fransar av gult silke.
Bodens artilleriregementes fanduk tillverkas av ljusblått siden.
Dukens mitt prydes av tre öppna kronor, två och en ställda, varjämte i övre inre hörnet av duken anbringas Bodens mur samt i de övriga tre hörnen två korslagda kanoner. Prydnaderna utföras i liksidigt broderi med äkta silke.
Infanteriskjutskolans, underofficersskolans samt intendenturkompaniernas fanor utgöras av en svensk flagga tillverkad av siden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Maj 1938
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *