Gotland och Mallorca.

När Ålandsfrågan åter blossat upp i pressdiskussionen på ömse sidor av Bottenhavet, kan det vara skäl att erinra om en annan ö, som för Sverige har en strategisk betydelse, liknande Ålands. Som bakgrund vid betraktandet av Gotland kan man ta Mallorca, varifrån Francos bombflygare riktat sina mördande anfall mot Barcelona, Avståndet mellan Palma på Mallorca och Barcelona är 220 km., medan avståndet från Tingstäde på Gotland till Stockholm är 180 km., till Norrköping något kortare.
Det föreligger alltså starka skäl att icke glömma Gotlandstrågan för Ålandsfrågan. Den förstnämnda har den fördelen, att den kan avgöras av oss ensamma utan inblandning av andra makter. Och vi måste trygga Gotland mot invasion. Gotlandsfrågans innebörd är, om öns försvar verkligen säkerställts genom de för övrigt mycket värdefulla förstärkningar, som tillkomma enligt 1936 års beslut. Man har skäl att förmoda, att en ytterligare förstärkning är högeligen önskvärd.
När frågan om materielanskaffning skall avgöras, bör man icke tveka att anskaffa ytterligare kustartilleri för Gotlands försvar, förslagsvis en division om tre 15 cm. rörliga haubitsbatterier, skriver NDA.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 mars 1938
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *