Giftermål och nativitet.

I en nu framlagd berättelse över befolkningsrörelsen år 1935 konstaterar statistiska centralbyrån, att drygt 23 proc. av alla födslar tillkommo under första äktenskapsåret. Av årets barnaföderskor ha vidare drygt 81 proc. nedkommit inom nio månader; för 77 proc. inträffade nedkomsten inom åtta månader efter giftermålet.
För Gotlands läns vidkommande lämnas följande delvis något indiskreta uppgifter: Ifråga 70 barnaföderskor med barn i äktenskap utgjorde tiden mellan äktenskapets ingående och nedkomsten mindre än tre månader för 69 mellan tre och sex månader samt för 28 mellan sex och nio månader. Tiden mellan giftermålet och nedkomsten utgrorde vidare ?? 12 månader för 31 barnaföderskor, 1—2 år för 102, 2—3 år för 69, 3—4 år för 49, 4—5 år för 67 och 5 —10 år för 174 barnaföderskor. I övrigt kan nämnas, att nämnda tid översteg 20 år för ett 10-tal barnaföderskor. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 September 1938
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *