Genom exekutiva auktioner,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 23 augusti 1938, komma att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas följande fastigheter:
1:o) klockan 1 e. m. den från Adolf Söderman utmätta lägenheten Silte Mästermyr 12, lotten F. 1 i Silte socken.
Lägenheten, som är belägen ört 700 meter från allmänna vägen Silte kyrka—Levide kyrka, 1,5 km. från Silte kyrka och Silteby järnvägsstation, 8 km. från Hemse municipalsamhälle och omkring 14 km. från Havdhems järnvägsstation, är obebyggd samt omfattar i areal 19,1440 hektar torrlagd myrmark och träskbotten.
Lägenheten har saluvärderats till 500 kronor.
2:o) klockan 1,15 e. m. den från Oskar Klassons dödsbo utmätta lägenheten Silte Mästermyr 113, lotten F. 12, i Silte socken.
Lägenheten, som är belägen omkring 4 km. från Silte kyrka och Silteby järnvägsstation, 7 km. från Hemse municipalsamhälle och omkring 13 km.
från Havdhems järnvägsstation, är obebyggd samt omfattar i areal omkring 5,821 hektar torrlagd men icke odlad r ark och träskbotten.
Lägenheten har saluvärderats till kronor.
3:o) klockan 1,30 e. m. og från Oskar Anderssons dödsbo utmätta lägenheten Silte Mästermyr 117, lotten F. 16, i Silte socken.
Lägenheten, som är belägen omkr 300 meter väster om allmänna vägen Silte kyrka—Levide kyrka, 4 km. f: Silte kyrka och Silteby järnvägsstation, 8 km. från Hemse municipalsämhälle och omkring 16 km. från Havdhems järnvägsstation, är obebyggd samt omfattar i areal 9,4830 hektar torrlagd men icke odlad myrmark och träskbotten.
Lägenheten har saluvärderats till 400 kronor.
De som hava fordringar, för vilka fastigheterna häfta eller för vilka de eljest äga njuta betalning ur köpeskillingarna, eller hava annan rätt, som bör vid auktionerna iakttagas, äga attidärvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 13 juli 1938.
A. E. RODHE.
Richard Laurin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 juli 1938
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *