Genom exekutiv auktion,

som förrättades här å landskansliet i dag, försåldes två fastigheter under Snoder i Sproge socken. Fastigheterna, som saluvärderats till 2,000 kr. vardera, inropades av hushållningssällskapet för tillsammans 3,254: 75 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Mars 1938
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *