Gamla S:t Olofs sjukhus.

Länsstyrelsen i Visby har av byggnadsstyrelsen anmodats att undersöka möjligheten för en försäljning av en del av till det gamla S:t Olofs sjukhus hörande området med därpå uppförda bygnader, detta såvida länsstyrelsen icke finner att området bör tagas i anspråk för statligt behov.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *