Fylleriet minskar i städerna

men ökar på landsbygden, konstaterar kontrollstyrelsens statistiker fil. lic. H. Gahn i en översikt för år 1937. Ökningen av antalet fylleriförseelser på landsbygden i förhållande till närmast föregående år beräknas till åtta procent. Den definitiva siffran på beivrade förseelser torde bli 29,750 för hela riket, d. v.s. ungefär 650 lägre än år 1936. Trots det starkt förbättrade konjunkturläget och den därav föranledda starka stegringen i rusdryckskonsumtionen och trots den ännu ganska starka befolkningstillväxten i de straffmyndiga åldrarna — med oförändrad fyllerifrekvens skulle genom befolkningstillväxten antalet fylleriförseelser stiga med c:a 300 pr år — har antalet förseelser varit från år 1934 till år 1936 praktiskt taget oförändrat och därefter i svag nedgång, säger dr Gahn. I relation till den straffmyndiga befolkningen har an talet alla de tre senaste åren varit i sjunkande.
Å Gotlands läns landsbygd har fylleriet de senare åren nedgått. Sålunda har antalet avdömda förseelser sjunkit från 46 år 1935 till 41 år 1936 och till 38 i fjol. (P)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Mars 1938
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *