Fridlysning av mark för Roma flygfält.

Länsstyrelsen har på framställning av flygförvaltningen beslutat att tills vidare vid vite av 25 kr. förbjuda envar obehörig att utan tillstånd av vederbörande befälhavare det område av fastigheten 3 5/8 mantal Roma klosters kungsgård, vilket står under domänstyrelsens förvaltning.
Området begränsas i norr av Kungsgårdens (Kohagens) gräns mot Dede skjutbana med c:a 700 m. och mot Karby med c:a 400 m.; i öster av Kungsgårdens (Kohagens) gräns mot den s. k. Myren med c:a 800 m. och mot Norderäng med c:a 300 m.; i söder av Dammbacken och Kungsgårdens gårdsområde med c:a 700 m. samt i väster av Kyrkallén med c:a 700 m. och Gotlands järnväg med c:a 400 m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *