Fredrika Bremerförbundets

kurs för studieledare i kommunalkunskap började på fredagen i Arstaklubbens lokal. Sjuttiofem deltagare från skilda delar av landet hade samlats, och kursen, som främst kommer att ta upp frågor rörande fattigvård, barnavård och bostäder, inleddes med orienterande föredrag av advokat Mathilda Staël von Holstein och stadsfullmäktigen fru Elisif Théel. Kursen pågår t. o. m. 28 april.
Från Gotland deltar fru Dagny Forsselius, Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 april 1938
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *