Från hamnen.

I går inkommo mf. Soya IV, Andersson, från Stockholm med bensin, mf. Helge, Jensen, från Falkenberg med lerrör och ms. Bertha, Edman, från Stockholm via Ronehamn med brännolja samt avgingo ångf. Titania, Strömberg, till Nyköping med styckegods och ms. Bertha till Klintehamn, tom.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *