Frågodagsförrättning

hölls i går med Rute pastorat, som för ändamålet sammanlysts till Rute kyrka. Förrättningen leddes av prosten Klint, assisterad av kyrkoherde Söderberg. Pastoratet beslöt att icke kalla fjärde provpredikant.
De tre sota provpredikat äro som bekant kyrkoadjunkt H. Jacobsson i Hörsne, pastor I. Lilja i Stenkumla och kontraktsprosten A. Hedvall, Kjula.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 Januari 1938
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *