Försvunnen bil.

I lördags kväll hade polisen ett ganska kuriöst fall att behandla. Kl. 5,15 e m inkom på polisstationen en person hemmahörande på landsbygden, och anmälde att hans bil, som stått på en gård utanför öster, var försvunnen. Spaningar igångsattes omedelbart men utan resultat. Mannens uppgifter föreföllo emellertid mindre trovärdiga, och så småningom erkände han, att han själv hade fört bort bilen. Orsaken därtill var i korthet denna: Då mannen i fråga skulle köra ut från gården hade han råkat köra mot den östligaste trafikdelaren på Österväg med påföljd att trafikdelaren blev åtskilligt skamfilad. I tro att han skulle kunna undgå upptäckt fortsatte han färden utåt Österby och körde in sitt fordon något 50-tal meter i skogen. Därefter gick han och anmälde för polisen, att ilen hans var försvunnen, av allt att döma i avsikt att skaffa något slags >>alibi>>.
Några rättsliga åtgärder i annat hänseende än en stämning för att ha gjort åverkan på trafikdelaren kommer väl knappast i fråga. Och självfallet får han ersätta skadorna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *