Försvarsministerns gotlandsbesök.

Försvarsministern Janne Nilsson besöker som förut nämnts på tisdag Gotland för att på ort och ställe konferera med delegaterna för Bunge kommun i personalbostadsfrågan för kustartilleriet. Statsrådet åtföljes på resan av expeditionsehefen i — försvarsdepartementet krigsrådet E, V. Sverne samt sin adjutant kaptenen vid flottan L. E. W. Lundquist.
Från Visby medfölja landshövding Ola Jeppsson och militärbefälhavaren general G. M. Törngren.
Försvarsministern avreser åter på tisdag kväll.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 November 1938
N:r 256

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *