Förstärkt portion vid Tingstäde.

Arméförvaltningen anhåller hos k. m:t, att till bevakningsstyrkan vid Tingstäde måtte för erhållande av förstärkt portion utgå extra tillägg, motsvarande 5 proc. av vid bevakningsstyrkan gällande normalportions penningvärde. Arméförvaltningen framhåller, att det är svårt att inom kostnadsramen erhålla tillfredsställande förplägnad vid Tingstäde. Bevakningsstyrkans normalportionspris understiger för närvarande de för Gotlands infanteriregemente och Gotlands artillerikår gällande med icke mindre än 5 öre. Förläggningens portionspris är nämligen 78,563 öre mot truppförbandens 83,563 öre.
Med ett sammanlagt årligt portionsantal vid Tingstäde av cirka 20,000 kommer kostnaden för det föreslagna extra tillägget om fem procent på normalportionens penningvärde att uppgå till omkring 800 kr. per år.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *