Första smörprovningen för året.

Mejeristföreningen håller årsmöte.
Gotlands länsmejeristförening hade årsmöte i Visby i samband med årets första smörprovning. Stämman öppnades av ordf; Nils Persson, som hälsade de närvarande välkomna och särskilt vände sig till mejerikonsulenterna G. Lassen och B. Nelson och önskade dem välkomna till Gotland.
Protokoll. och revisionsberättelse upplästes och godkändes, samt beviljades ansvarsfrihet för styrelsen för det gång.
na årets räkenskaper och förvaltning. Därpå följde val av olika funktionärer. I tur att avgå ur styrelsen voro Nils Persson och K. H. Landberg. Ordf. hade bestämt undanbett sig återval och; i stället valdes K. H. Landberg, samt nyvaldes i styrelsen S. Alm, Barlingbo, Till suppleant utsågs G. Svensson, Gothem. : Till revisorer nyvaldes E.
Jakobsson, Klintehamn. och I. W. Svensson, Burgsvik. Till ombud vid S. M. F:s föreningsråd valdes K. H. Landberg. Att representera föreningen vid S. M. F:s årsmöte utsågs W. H. Mårtensson, och som suppleant E. Jakobsson. Svenska Mejeristföreningens normalstadgar föredrogos och beslöts att bordlägga dem till nästa sammanträde i och för antagande av desamma.
Konsulent Lassen höll härefter ett orienterande föredrag över de nya riktlinjerna för lokal-smörprovningarna och den nya poängskalans tillämpning. Föredraget åhördes med stort intresse. Därefter förekom diskussion i ämnet. Som gruppledare under dagens provning fungerade konsulenterna Nelson, Lassen, och disp. E. Persson, som bedömare fungerade mejeriföreståndare V. Larsson, Einar Johansson och O. Svedberg.
Därefter övergick man till prisutdelningen för 1937 års provningar, vilken förrättades av konsulent B. Nelson.
Prislistan hade följande utseende: Drittelprovningen: Nanny Johansson, Havdhem, Svenska Mejeriernas Riksförenings hdpr.; O. Svedberg, Hejde, Gotl. Mejeriförbunds hdpr.; E. Johansson, Levede, Carl Holmbergs Mek.-Verkstads hdpr.; S. Alm, Barlingbo, Mjölkcentralens häpr.; E. Jakobsson, Sanda, Gotl Järnvägs A.B. hdpr.; Uno Sandkvist, Fidenäs, Mejeristföreningens hdpr.; M. Rasmusson, Hesselby, Ångfartygs A.-B. Gotlands hdpr.; N. Persson, Tingstäde, Eskilstuna Pressbolags håpr; I W. Svensson, Burgsvik, Barnekows hdpr.; M. Lövstedt, Linde, Bergkvara Träindustris hdpr.; Disp, A. Nilsson, Sylfaste, Mejeristföreningens hdpr.; Bytteprovningen:. O. Svedberg, Hejde, Mejeristföreningens vandringspris jämte miniatyrpris; I W. Svensson, Burgsvik, A.-B. Separators hdpr.;; N. Persson, Tingstäde, Ångfartygs A.-B. Gotlands hdpr.; M. Lövstedt, Linde, Mejeristföreningens hdpr.; G. Svensson, Gothem, A. B. Classon & Petterssons hdpr.; Nanny Johansson, Havdhem, A.-B. Mejerikontorets hdåpr.; Uno Sandkvist, Fidenäs, Axel Bergmärks & C:o håpr.; W. H Mårtensson, Stenkyrka, Gotlands Mejeriförbunds hdpr.; Disp, A. Nilsson, Sylfaste, Waldenström & C:o hdpr.; S. Alm, Barlingbo, Bergstrands Tryckeris hdpr.; E. Jakobsson, Sanda, Purgerafabrikens hdpr.; E. Johansson, Levede, Blaufelt & Tvedes hdpr.; Einar Johansson, Barlingbo, Mejeristföreningens hdpr.
Dessutom hade Gotlands mejeriförbund skänkt fem penningpriser, vilka tillföllo följande mejeriföreståndare E. Johansson, Levede mejeri, M. Rasmusson, Hesselby mejeri, E. Johansson, Hablingbo mejeri, O. Svedberg, Hejde mejeri, och I. W. Svensson, Burgsviks mejeri.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Mars 1938
N:r 74

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *