Föreningen till den varmblodiga hästavelns

främjande på Gotland hade i lördags årssammanträde på hushållningssällskapet i Visby under ordförandeskap av översten greve C. G. D. Hamilton. Därvid föredrogs vederbörliga berättelser och ansvarsfrihet beviljades. Debet och kredit balanserade på en summa av kr. 9,483: 93 med en behållning av cirka 7,000 kr.
Överste Hamilton delgav de närvarande några intryck beträffande sina studier i Finland av detta lands hästbestånd. och importen från Sverige av varmblodiga hästar, och godsägare W. von Corswant framförde ett tack till överste Hamilton för det intresse denne visat i denna fråga.
De i tur NÄR styrelseledamöterna hrr C. G. D. Hamilton, Carl Ahlgren och E. Hansén omvaldes liksom styrelsesuppleanten kapten A. Nylander. Revisorer blevo som förut hrr Josef E. Nilsson och Th. Svensson med hr Robert Appelgren som suppleant.
Det uppgjorda förslaget till stats bidragets (2,000 kr.) användning godkändes med den ändringen att något ökat bidrag skulle utgå till eleverna vid hästskötarkurserna på Strömsholm.Till sist utdelades följande heders- och avelspris till varmblodsuppfödare inom länet: Ryttmästare Edv. Cassels hederspris för bästa treåriga på Gotland födda sto, som stannar i aveln: O. Nilsson, Stenstu i Bro för Göta e. Yngve I.
Föreningens silvertallrikar till lovande tvååriga ston tilldelades H. Mertel, Uggårds i Eksta, för Mona e. Bohéme xx; R. Appelgren, Kronholmen i Västergarn, för Itonie e. Ito; F. von Corswamnt, Hallfreda i Follingbo, för Solveig e Stegeborg I xx; A. Andersson, Uppegårds i Vallstena, för Svea e Svante; och Fr. Vallin, Sallmunds i Levede, för Colett ee. Hamlet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *