Flygvapnet.

Chefen för flygvapnet har till k. m:t ingivit förslag till ändringar ifråga om uttagningen av värnpliktiga för flygvapnet. Bl. a. föreslås, att flygvapnet nästa år skall uteslutande tilldelas värnpliktiga, inskrivna vid rullföringsområden, och sålunda ej vid sjömanshus inskrivna. Med hänsyn till av 1938 års riksdag beslutad ändrad förläggning samt för F. 7 föreslås sådan ändring, att flottiljerna få sina värnpliktiga från trakten omkring flottiljens förläggningsort. Vidare skulle Gotlands militärområde tillläggas F. 2 och Övre Norrlands militärområde F. 4, ehuru inga värnpliktiga avses att uttagas för dessa områden till flygvapnet. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *