Flygolyckan vid Högklint.

Kommissionens undersökning bekräftar spanarens uppgifter.

T. f. landsfiskal Jonsson håller förhör med den räddade spanaren, korpral Kahlin. T. h. chefen för Gotlands artillerikår överste Hamilton.

Haverikommissionen, som igår hitkom för att undersöka spillrorna efter det vid Högklint i havet störtade Fokkerplanet samt söka utröna anledningen till olyckan, avslutade sina undersökningar igår och återvände på aftonen till fastlandet. Den kommuniké, som kommissionen avgav resultatet av dess utredning, bekrättar de uppgifter Allehanda bd lämnat och alltså även orsakerna till olyckan. Kommunikén är av följande lydelse:
”Flygplanets uppgift var bogsering av mål för den vid A 7 pågående luftvärnskulsprutekursen. Då den ss. k. målkorven, som bogseras medelst en 400 meter lång stållin skulle utsläppas från flygplanet, elek lintrummans ena lager sönder, varför trumman ej kunde effektivt bromsas. Trumman kastades därvid framåt mot styranordningarna, vilka låstes i läge för brant nedgång. Som flygplanet härvid befann sig på endast omkring 300 meters höjd, beslöt sig tydligen föraren, då han ej kunde inverka på höjdrodren, för fallskärmshopp. Han beordrade me-kanikern att hoppa och hoppade själv ur flygplanet, omedelbart följd av kamraten. Fallskärmarna fungerade normalt och båda hamnade i havet, 3- á 500 meter från land. Mekanikern räddades av en tillskyndande roddbåt, medan föraren, furir H. Ehrnbring, drunknade. Den förolyckade har ännu icke anträffats, men draggningar pågå”.

Resultatlösa draggningar efter den förolyckade föraren.
Draggningar efter den förolyckade flygplansföraren furir Ehrnbring företogos igår och fortsattes idag men ha ännu icke lett till något resultat. I morse låg havet ännu kl. 6 blankt och stilla oeh det förefaller åtminstone lekmannen, som om en flygspaning då skulle ha kunnat ge besked om huruvida den förolyckade ännu fanns liggande på någon av de yttre pallarna. Har liket åter kommit ned under pallkanterna torde draggningar vara lönlösa.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Augusti 1938
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *