Flygfältsarbetena.

Inom den närmaste tiden beräknar flygförvaltningen, att arbetena på flygfälten i Fårösund och Roma skola kunna igångsättas. Ämbetsverket har för avsikt att utse en kontrollant för båda arbetena, varvid han skulle placeras i Roma. Då avståndet mellan de båda platserna är 60 km., skulle det vara fördelaktigt för kontrollanten att ha tillgång till bil, och flygförvaltningen föreslår därför hos k. m:t, att 4,900 kr. anvisas för inköp av en Volvobil. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *