Fjäderfädagen i Hemse.

Gotlands Fjäderfäavelsförening anordnar som förut meddelats en fjäder. fädag å Lantmannaskolan i Hemse fredagen den 21 dennes i samband med årsmötet, som börjar kl. 12.
Mellan kl. 1-5 blir det en serie föredrag med diskussion av Svenska Fjäderfäavelsföreningens konsulent S. af Ekenstam om rationell hönsskötsel, event. med filmförevisning. Konsulent Ekenstam kommer bl. a. att behandla avelsfr4gor, kläckning, kycklinguppfödning, värphönsens foderbehov, utfodringsmetoder, hönsens sjukdomar samt ägghandelns organisation m. m.
Intresserade äger fritt tillträde och torde passa på tillfället att här få en gratislektion i hönsskötsel under sakkunnig ledning. Det är alltså att hoppas, att denna fjäderfädag skall bli talrikt besökt av hönsodlare från hela ön.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *