Fiskehamnen vid Lickershamn.

Beträffande den under byggnad varande hamnen vid Lickershamn föreslår civilingenjör S. L. Segerfors för väg- och vattenbyggnadsstyrelsens hamnarbetens östra distrikt, Kalmar, att fyren får udda blixtar. Dessutom skall den placeras så, att båtarna vid ingående i hamnen få den på styrbords sida. Får den ej udda blixtar kunna fiskarna förväxla den med Stenkyrkehuks närbelägna fyr. Dess fyrkaraktär är två tätt på varandra följande blixtar var trettionde sekund. Vid Lickershamn föreslås en var 1,5 sekund eller om detta ej godkännes två tätt på varandra följande var fjärde sekund. Fyrlågans höjd över vattenytan föreslås till åtta meter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 Augusti 1938
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *